METU KONKURSS “LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀ CENTRA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATĪSTĪBA”

METU KONKURSS “LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀ CENTRA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATĪSTĪBA”

Konkursa mērķis: iegūt Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības” telpiskajai vīzijai un Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam. Konkursa priekšmets: būvniecības iecere teritorijas funkcionālajam zonējumam, Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam un kompleksai