Konkursa mērķis: iegūt Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības” telpiskajai vīzijai un Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam.

Konkursa priekšmets: būvniecības iecere teritorijas funkcionālajam zonējumam, Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam un kompleksai “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības” telpiskajai vīzijai.

Konkursa pasūtītājs – Latvijas Universitāte

Konkursa norises laiks – no 2021. gada 10. jūlija līdz 2021. gada 11. oktobrim.

Konkursa godalgu fonds: 40 000 EUR

Konkursa žūrija – konkursa Pasūtītāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, RDAD, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas pārstāvji, kā arī Nīderlandes pilsētplānotājs.

Vairāk informācijas:

https://lu.metukonkurss.lv/

https://www.latarh.lv/konkursi/latvijas/

METU KONKURSS “LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀ CENTRA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATĪSTĪBA”